Työntekijälähettilyyttä on käytetty enemmän ja vähemmän onnistuneesti brändimarkkinoinnissa, mutta työnantajakuvan sekä brändin tunnettuuden kehittämisessä työntekijälähettilyydellä on aidosti tärkeä ja luonnollinen rooli. 

Henkilöbrändäys ja sosiaalinen myynti (social selling) ovat taktiikoita, joita jokaisen yrityksen tulisi soveltaa, koska tällainen moderni luottamuksen rakentaminen tulee olemaan ratkaiseva tekijä niin liiketoiminnan elpymisessä, kuin kasvussa, uusien alueiden valtauksessa tai toiminnan laajentuessa.  

 

Mikä työntekijälähettilyys ja miksi? 

Työntekijälähettilyys (engl. employee advocacy) ei ole terminä ihan uusi ja vanhempi tapa tästä taitaa olla kuuluisa ”viidakkorumpu” tai puskaradio. Lyhyesti sanottuna kyse on työntekijöiden henkilöbrändäyksestä, jolloin organisaation ihmiset nousevat tunnetuksi oman alan ja aihepiirien asiantuntijana (asiantuntijabrändi) sekä läsnäolollaan parantavat työnantaja mielikuvaa ja boostaavat mm. rekrytoinnin tuottavuutta. 

Mikä työnantaja ei hyötyisi siitä, että siitä puhutaan positiiviseen sävyyn sosiaalisissa kanavissa ja verkostoissa? Tai siitä, että työnantaja näyttäytyy halutuille osaajille eri kanavissa ja kasvattaa vetovoimaansa?  

Tai että maksetun mainonnan lisäksi tärkeimmät viestit, uutiset ja tapahtumat leviävät laajalle orgaanisesti ilman markkinoinnin kustannuksia? 

Tässä blogissa vien sinut ajattelemaan sosiaalisen median voimaa organisaation ja ihmisten brändäyksessä, markkinoinnissa ja myynnissä.  

 

On sanomattakin selvää, että työntekijöiden läsnäolosta somessa on hyötyä 

Sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt 21% maailmanlaajuisesti pandemian aikana, mikä tekee somesta luonnollisesti kanavan missä ammatillinen läsnäolo, vaikuttaminen ja henkilöbrändäys sekä asiantuntijaviestintä kannattaa. 

Digitaalinen ostaminen on tullut jäädäkseen. Asiantuntija-arvioiden mukaan vuoteen 2025 mennessä 80% B2B ostamisesta tapahtuu digitaalisilla alustoilla. Tämä tuo myynnille jatkossa enemmän haasteita tavoittaa ja voittaa asiakasta puolelleen sekä markkinoinnille uusia haasteita, miten erottua massasta. 

On ainakin 4 asiaa, joita jokaisen yrityksen on kannattavaa sosiaalisissa kanavissa boostata 

 1. Läsnäoloa ja aktiivisuutta niissä alustoissa ja verkostoissa, joissa asiakkaat, myyntimahdollisuudet ja kilpailijat jo ovat 
 2. Brändin tunnettavuutta ja asiantuntijaviestintää ihmisten kautta 
 3. Työnantajabrändin vetovoimaa 
 4. Luottamuksen rakentamista ihmisten, tarinoiden ja ydinosaamisen sanoittamisen kautta 

Työntekijät somessa, mutta eivät sosiaalisia 

Someaktiivisuuden puute on usein ideoiden ja epävarmuuden puutetta sekä ennakkoluulojen olemassaoloa. Epäonnistumisen mahdollisuudet kasvavat, jos työntekijä ei halua olla lähettiläs tai jos innokkaita työntekijälähettiläitä ei tueta ja auteta onnistumaan – säännöllisesti. 

Useat organisaatiot ovat vielä hukassa moderneista keinoista, miten rakentaa työntekijöistä henkilöbrändejä, jotka puhuvat brändin puolesta ja luovat uusia myynnin ja rekrytoinnin mahdollisuuksia.  

On usein myös haasteita innostaa tähän säännölliseen tekemiseen ja myynnin johdossa pohditaan miten valjastaa some myynnin kasvun työkaluksi, ilman että se jää “irralliseksi hötöksi”. 

Työntekijälähettilyys brändin rakentaja ja myynnin kasvattajana 

Kun nämä “sisältömöröt” taklataan, rohkaistaan ja annetaan ideoita mistä ja miten viestiä, sekä upotetaan social selling osaksi myyntistrategiaa (prosessit ja toimintamallit), saadaan onnistumisia. Saadaan someen sosiaalisia asiantuntijoita, jotka herättävät keskustelua omalla persoonallaan oman alan asiantuntijana. 

Työntekijän henkilöbrändin rakentaminen ja sen kehittäminen uudelle tasolle voi olla askel täysin uudenlaiselle menestykselle myyjänä tai organisaation asiantuntijana – puhumattakaan sen vaikutuksesta koko organisaation brändin tunnettavuuteen. 

Vahva henkilöbrändi voi mahdollistaa sen, että juuri teidän asiantuntijanne ovat niitä kaikista kysytyimpiä henkilöitä auttamaan asiakkaiden ongelmissa ja heitä kutsutaan puhumaan aihepiireistänne. 

(Some)ilmatilaa vielä on – se vaan pitää ottaa haltuun. Miten sitten myynnin ja brändin tunnettuuden kasvua saadaan aikaan? 

 

Vahva työntekijälähettilyys syntyy hyvästä sisältötrategiasta, sisältösuunnitelmasta ja somepelisäännöistä 

Asiantuntijabrändin tai vetovoimaisen työnantajabrändin rakentaminen vaatii aikaa ja strategiaa. Jos sosiaalinen media on vielä irrallinen väline, jota ei hyödynnetä tai osata hyödyntää ammatillisesti, tai jota ei ole strategiassa tai jalkautettuna strategiaan, olisin huolissani. 

Koska tällöin ajaudutaan helposti “sunnuntai somettamiseen”, passiiviseen liidien tai työhakemuksien odotteluun ja ajankäyttöön, joka ei ole tuottavaa. Tai sorrutaan somettamiseen, jonka sisältö ei tavoita eikä houkuttele oikeaa kohderyhmää. 

Vahva työntekijälähettilyys on liiketoimintastrategiasta kehitetty asiakaslähtöinen sisältötrategia, josta on luotu pitkän aikavälin suunnitelma ja yhteiset somepelisäännöt.  

Joten jokainen, joka tekee sosiaalista myyntiä, henkilöbrändäystä ja tavoittelee somepostauksellaan kohderyhmää, on tasan tarkkaan tietoinen yrityksen unelma-asiakkaista ja miksi asiakas ostaa juuri meiltä ja miten asiakkaiden haasteissa autamme. Organisaatiolla on selkeät säännöt yhdessä tekemiseen ja jokaisella myös tilaa loistaa omilla persoonillaan. 

 

Vältät somen villin lännen sopimalla työntekijälähettilyyden pelisäännöt 

Onnistumiseen tarvitaan myös yhteiset somepelisäännöt ja somekäsikirjat, jolla varmistetaan laatu, yhdessä tekeminen, pitkäjänteisyys ja se haluttu assosisaatio kohderyhmän keskuudessa.  

Työntekijälähettilyys on luonteva tapa viestiä työnantajakuvasta ja kertoa kokemuksiaan. Tällä tekemisellä täytyy kuitenkin olla yhteinen suunnitelma, tavoitteet ja seuranta. 

Työntekijälähettiläitä tulisi myös kannustaa ja tukea säännöllisyyteen. Tässä paras tapa on tietenkin myös esimerkillisyys. Yrityksen johto ja esihenkilöt etujonoon näyttämään mallia. 

On myös hyvä myöntää ääneen, jos ulkopuolinen kouluttaminen olisi järkevä investointi, koska viestintä, sosiaalisessa mediassa vaikuttaminen ja markkinointi ei ei aina ole sitä helpointa lajia – edes ammattilaisille.  

Ja viimeiseksi, muttei vähäisimmäksi, huolehtia, että työntekijöillä on käytössään oikeat kanavat, jossa kohderyhmä ja verkostot ovat sekä oikeat välineet, joilla ammatillista somettamista tehdä.  

 

Työntekijälähettiläiden somesäännöt onnistumisen avaimena 

1. Millaista sisältöä saa ja kannatta päivittää?

 • Mistä me voisimme viestiä?
 • Mitä on tulossa, josta meidän kannattaa viestiä?
 • Mikä meidän asiakasta kiinnostaa ja houkuttelee?

2. Mikä ei ole sallittua? Mitä emme saa julkaista tai mihin emme halua profiloitua?

3. Miten työntekijän päivityksestä luodaan tunnistettava? Miten hyödynnämme visuaalista sisältöä, #-aihetunnisteita ja tägejä?

4. Mihin mahdolliset tarkemmat yritykseen liittyvät kysymykset ohjataan, elleivät ne koske juuri kyseisen henkilön työnkuvaa?

Tiedättehän, miksi olette toteuttamassa sisältöstrategiaa? 

Hyvä somestrategia jalkautuu somesuunnitelmaksi ja työntekijöiden aktiiviseksi taktiseksi tekemiseksi, jolloin asiantuntijaviestintä ja tarinat ovat laadukasta ja monipuolista sisältötoimintaa kasvun edistämiseksi yrityksellesi.  

Ja tätä toteutettavaa suunnitelmaa seurataan, mitataan ja boostataan. 

Yritykset, jossa on yhdessä pohdittu, kenelle viestitään, missä kanavissa ja mitä haluamme viestiä sekä annettu ideoita ajankohtaisista asioista, joista viestiä, onnistutaan tietenkin paremmin. 

Kun tavoite kirkastetaan, tiedetään myös minkä liiketoiminta-alueen, osaston, tiimin ja ihmisten kanssa aloitetaan sosiaalisen median käyttö ensin. Ottakaa siis agendalle, mitä haluatte organisaationa; 

 • Kasvattaa bränditunnettavuutta?
 • Generoida enemmän laadukkaita liidejä?
 • Rakentaa ajatusjohtajuutta omalla toimialalla?
 • Sitouttaa potentiaalisia uusia ja nykyisiä asiakkaita?
 • Parantaa vetovoimaa työnantajana?
 • Tarjotaanko apua, opettamista ja informaatiota? 

Työntekijälähettilyys alkaa hyvinvoivasta henkilöstöstä 

Kukaan ei kuitenkaan nouse lähettilääksi, jos ei voi työpaikalla hyvin. On ollut ilo huomata, kun viime aikoina monen organisaation tekijät postaavat someen uusia etätyöpisteitä, työpaikan etuja, hyvinvoinnin kehittämistä etätyön aikana. Mutta yhtä paljon näkyy ilmoituksia, missä kerrotaan, että uudet haasteet odottavat, 

Kuten myyntikin, tämäkin on fiilisbisnestä. 

Hyvinvoiva henkilöstö tekemisen perusta. Kun perusta on kunnossa, potentiaaliset ja innostuneet ihmiset haluavat viestiä arjestaan, onnistumisistaan ja yrityksen kuulumisista. Jokaista ei voi saada innostumaan, eikä kaikkia kannattakaan pakottaa someen. 

Jokaisen tulisi myös kirkastaa se oma hyöty sosiaalisessa mediassa olosta. Tulokset voivat tarkoittaa myös muun muassa lisämyyntiä, suositteluiden kasvua, medianäkyvyyttä, kirjadiilejä, tai yksinkertaisesti merkitykselliseen asiaan vaikuttamista. Auta työntekijää kirkastamaan hyöty somettamisesta! 

Kurkkaa menestyvään sisältöstrategiaan ja sisältöstrategia pajaan, jos jäit miettimään, miten juuri te voisitte startata työntekijöiden sparraamisen ja innostamisen aktiiviseen ammatilliseen somettamiseen. 

Jos haluat vaihtaa tästä lisää ajatuksia – voit varata kanssasi 15min Kasvuvartin, niin jutellaan! 

 

 

 

 

 

Tilaa Kasvukirje

Tilaa tästä #kasvuvinkit niin et missaa uusimpia social sellingin, henkilöbrändäyksen ja somen vinkkejä sekä saat ensimmäisenä tietoa tulevista verkostoitumistapahtumista ja uusista blogeista! 

 

Me emme spämmää, vaan jaamme sinulle aidosti arvoa ja inspiraatiota. Voit milloin tahansa lopettaa kasvuvinkkien tilaamisen!

Uutiskirje tilattu onnistuneesti!

Lataa LinkedIn-opas

Tästä oppaasta löydät käytännönläheiset ohjeet, miten rakennat LinkedIn -profiilistasi kohderyhmääsi houkuttelevan sekä erotut massasta. Opas auttaa sinua kasvattamaan LinkedIn -tilisi sekä inspiroi sinua kirkastamaan omaa LinkedIn -brändiäsi!

 

Lataamalla oppaan annat meille luvan lähettää sinulle myös kuukausittaiset #kasvuvinkit ! Luvassa on social sellingin, henkilöbrändäyksen ja somen vinkkejä sekä saat ensimmäisenä tietoa tulevista verkostoitumistapahtumista ja uusista blogeista.

Uutiskirje tilattu onnistuneesti, LinkedIn -opas lähetetään sähköpostiisi!

Share This